Descripció del projecte

“Els gats no són gossos petits”

Per aquest motiu hem d’atendre als pacients felins de manera particular i diferent a com ho fem amb els gossos. El gat és molt sensible als canvis i s’estressa fàcilment quan el tenim a la consulta.

Per això a NOVA VETERINARIA tenim una especial cura en el maneig del teu animal.

Medicina Felina