Descripció del projecte

En aquesta especialitat tenim cura de les patologies que afecten al cor i vasos sanguinis com als problemes d’origen respiratori superior (nas, cavitat nasal, laringe,….) i inferior (bronquis, pulmons….).

Cardiologia

Tant els gossos com els gats poden presentar cardiopaties sense mostrar cap tipus de simptomatologia, però detectats a temps podem augmentar la qualitat de vida del nostre pacient. Un diagnostic fet a temps és basic.

Hi ha races que des del naixement ja pateixen més problemes respiratoris degut a la seva anatomia peculiar, com el Bullog Anglès i Francès, Carlino,…. i solen roncar i tenir dificultat per respirar entre d’altres símptomes.

Cardiologia